Geen toeristenbelasting in Lelystad!

Door Janneke Sparreboom-v.d. Spoel op 23 jul 2013

Even opfrissen: Toeristenbelasting 2013

Bij de behandeling van de Kadernota 2013-2016 op 26 juni 2012 werd door Groen Links het voorstel ingediend om toeristenbelasting in te voeren. De VVD was van mening dat vooral de toeristische bedrijven de dupe zouden worden van invoering op zo'n korte termijn. Door steun van de Inwonerspartij haalde het voorstel van Groen Links een meerderheid.

Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november 2012 diende de VVD (samen met Lelystads Belang) een amendement in om de toeristenbelasting in ieder geval niet in 2013 in te voeren. Onze argumenten waren overtuigend, de invoering van de toeristenbelasting werd met een jaar uitgesteld. Ter compensatie werd de OZB voor niet-woningen ( ondernemers ) licht verhoogd. De Inwonerspartij stemde toen tot onze verbazing tegen het amendement.

Toeristenbelasting 2014
Op 28 mei 2013 werd in een beeldvormende bijeenkomst de concept verordening besproken om invoering van toeristenbelasting in 2014 mogelijk te maken. De VVD gaf toen aan tegen invoering te zijn. De verordening leek zonder al te veel bezwaren door te zullen gaan naar de besluitvormende vergadering. Op verzoek van de VVD werd toch nog een oordeelsvormende bijeenkomst gepland op 12 juni. Tijdens die
bijeenkomst gaf de VVD nogmaals aan tegen invoering te zijn en daarom ook tegen de verordening te zullen stemmen. Door de moeilijke economische omstandigheden zou de toeristenbelasting immers eenzijdig op het bordje van enkele Lelystadse ondernemers terechtkomen. Nadelig voor een watersportstad in ontwikkeling. Niet nodig ook omdat de tijdelijke verhoging van het eigenarendeel in de OZB voor niet-woningen zoals die ook voor 2013 gold, een veel beter gespreide oplossing bood, die ook nog eens veel minder kosten met zich mee zou brengen.

Een ruime meerderheid – ook de Inwonerspartij – bleek tijdens die bijeenkomst “opeens” toch ons voorstel te willen steunen om bij de Kadernota de toeristenbelasting te laten vervallen en ter compensatie daarvan de verhoging van de OZB voor ondernemers te handhaven. Bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017 op 25 juni 2013 werd ons amendement na hoofdelijke stemming aangenomen. De Inwonerspartij stemde verdeeld. Het was niet meer nodig om daarna nog een besluit te nemen over de verordening, deze kon op 2 juli van de agenda worden gehaald.

Lelystad blijft een gastvrije stad zonder toeristenbelasting!

Janneke Sparreboom – van der Spoel
Raadslid VVD Lelystad

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid